Kontakt

Doradus COM s.r.o.

Doručovací adresa:
Zahradní 1574
473 01 Nový Bor

Fakturační adresa:
Harmonická 1384/13
158 00, Praha 13 - Stodůlky

GSM: +420 608 723 753
Tel.: +420 910 448 999

(hovory mohou být nahrávány)

e-mail: sales@doradus.cz

 

Aculla Siprec Recording Server (SRS)

Nařízení evropské směrnice MiFID II

Subjekty podléhající směrnicím MiFID II musejí mít implementováno nahrávání mobilní komunikace od 1.1.2018!!!!

Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) je soubor právních předpisů Evropské unie (EU) pro obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele, kteří poskytují klientům služby v oblasti obchodování s akciemi, dluhopisy, podílovými listy v kolektivních investičních nástrojích a deriváty (obecně označovaných jako „finanční nástroje“ ) a organizované obchodování s finančními nástroji.

MiFID II rozšiřuje a dále upravuje předchozí předpisy MiFID I. Směrnice MiFID II vyžadují, aby každý, kdo se podílí na poskytování finančních služeb nebo poradenství, které následně vede k uzavření obchodu nebo transakci nebo k nim může vést, zaznamenával veškerou komunikaci s klienty a to i komunikaci uskutečňovanou mobilními telefony.

Od poskytovatelů finančních služeb se očekává, že budou zaznamenávat, uchovávat a udržovat veškerou komunikaci mezi obchodníky s cennými papíry, investičními sprostředkovateli a jejich klienty, a to i takovou komunikaci, která nevedla k uzavření obchodu nebo transakce. Záznamy je nutné uchovávat po dobu minimálně 5ti let a po tuto dobu nesmí být modifikovány ani smazány.

Siprec

 

Klíčové vlastnosti systému Aculla SRS:

 • Nahrávání pomocí standardizovaného protokolu Siprec
 • Nahrávání bez mobilní aplikace
 • Nezávislost na výrobci a modelu nahrávaných telefonů
 • Multitenant nebo singletenant řešení
 • Rozložení zátěže a škálovatelnost v závislosti na rostoucím počtu nahrávaných zařízení
 • Nasazení v cloudu nebo u koncových zákazníků
 • Vysoká dostupnost

 

 • Maximalizace bezpečnosti
 • Možnost zabezpečení nahrávek asymetrickým šifrováním
 • Auditování uživatelských přístupů a všech úkonů s nahrávkami a konfigurací systému
 • Uživatelské účty s různými úrovněmi práv
 • Připojení uživatelů zabezpečeno silným klíčem 2048bit
 • Autorizace přístupu uživatelů do systému pomocí bezpečnostního cerifikátu
 • Volitelná bezpečnostní politika hesel (expirace, síla a délka hesla)
 • Možnost přehrání nahrávky až po schválení požadavku auditorem
 • REST API uživatelské rozhraní
 • Možnost propojení se systémy třetích stran (CRM, informační systémy…)

 

 • Povolení nahrávání jednotlivých čísel nebo skupin čísel
 • Možnost nastavení pracovní doby pro nahrávání
 • Black/ White listy čísel nebo jejich rozsahů
 • Různé zvukové formáty pro nahrávání – PCM, WAV, MP3...
 • Symetrické nebo asymetrické šifrobání nahrávek
 • Watermarking nahrávek